درباره آرناتل

در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳، شركت همراه الکترونیک افق کیش با نام تجاری آرناتل ، در اداره ثبت شرکت های کیش ثبت و تشكيل گردید. زمینه اصلی فعاليتهاي این شرکت مرتبط با حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی های نوین میباشد..

آرناتل به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه پیشخوان دولت با سهامداری غالب هلدینگ پیشخوان ثبت و تشکیل گردیده است . از وظایف اصلی این شرکت ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق انواع بسترهای مخابراتی و ارتباطی برای وزارتخانه ها ، سازمان ها ، و مجموعه های دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق برنامه های دولت الکترونیک و دولت همراه میباشد.

پیشخوان دولت:

کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی با اهداف ذیل بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید

سهولت دسترسی در اخذ خدمات سازمان ها و وزارتخانه ها بدون مراجعه مردم به آنها

کاهش تردد های موازی مردم به سازمان ها و وزارتخانه های مختلف

تجمیع خدمات دولت و بخش عمومی و عیر دولتی در یک نفطه با هدف افزایش رضایتمندی مردم

کاهش روالهای موازی در سازمان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی

کاهش فساد اداری و افزایش عدالت اجتماعی در ارایه خدمات